Tarotkaart

Het tarot-systeem van de ‘Grote Arcana’ bevat 22 kaarten; elke kaart symboliseert een bepaalde archetypische levenswijsheid. Je kunt op twee manieren een kaart trekken:

Een kaart van de dag. Hou je gedachten leeg wanneer je de kaart trekt. De getrokken kaart zegt iets over je stemming op dat moment, en heeft een geringe voorspellende waarde.

Een kaart met betrekking tot een specifiek probleem waar je mee worstelt of een bepaalde situatie waarover je meer duidelijkheid wilt hebben. Concentreer je hierop goed, voordat je de kaart trekt. De getrokken kaart geeft aan op welk psychologisch niveau het probleem plaatsvindt, en welke invloed het probleem in de nabije toekomst op je onderbewustzijn uitoefent.

Trek maximaal één kaart per persoon per dag. Everyone should look at ones chance free pokies aristocrat. Zo niet, dan zullen de kaarten je waardeloze informatie voorschotelen.

Waarom een dag tarotkaart leggen?

Wanneer je snel een vraag wilt stellen is de enkele kaartlegging heel geschikt. Maar waarom zou je het doen?

Algemeen beeld

Je kunt een vraag over een huidige situatie of over de toekomst stellen. De kaart zal een algemeen beeld laten zien, maar verwacht geen specifieke gebeurtenissen.

Ondersteuning

De kaarten kunnen je ondersteunen bij bijvoorbeeld de vraag of je binnenkort ander werk zult vinden. Of wat je het beste zou kunnen doen om ander werk te vinden.

Werkwijze

Concentreer je op je vraag. De kaart die je te zien krijgt is te duiden als het antwoord op je vraag.

Het is bij een tarot legging en andere leggingen niet de bedoeling om een concrete vraag te stellen waar je een pasklaar antwoord op verwacht. Een vraag als ‘Wat is nu belangrijk bij deze situatie?’ is bijvoorbeeld een geschikte vraag.

Accepteer geen uitleg die tegen je gevoel ingaat. Het kan zijn dat je enige tijd nodig hebt om de uitleg te vatten. In wezen is het een spel waarbij je onbewuste communiceert met de tarotkaarten. De beelden van de tarotkaarten werken in op de in je onbewuste aanwezige voorstellingen. In die communicatie kun je op een nieuw perspectief ten opzichte van de bevraagde situatie komen te staan.

Uiteraard zal je gezond verstand je zeggen of een uitleg wel of niet acceptabel is voor jou op dit moment. De tarot mag je nooit de baas over je laten worden, zelf blijf je verantwoordelijk voor je keuzes.